پوتین بازبینی سیاست امنیت ملی روسیه را در دستور کار قرار داد

سیاسی

رئیس جمهور روسیه احترام به حق حاکمیت مسکو را پیش شرط همکاری با دیگر کشورها عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در نشست شورای امنیت کشور که دیروز جمعه برگزار شد بر ضرورت به روزرسانی راهبرد دفاع ملی روسیه تاکید کرد. وی هدف از این اقدام را ارتقاء موقعیت کشور در پاسخ گویی به چالش ها و تهدید های خارجی جدید عنوان نمود.

وی در این باره گفت: لزوم تجزیه و تحلیل سریع هرگونه چالش و خطر احتمالی در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی بیش از هر موضوع دیگری از اهمیت برخوردار است.  ما می توانیم استراتژی امنیت ملی خود را متناسب با این گونه تحلیل ها تغییر دهیم.

پوتین تاکید کرد که مسکو به همکاری خود با کشورهای دیگر بر مبنای احترام متقابل به منافع دو طرف ادامه می دهد اما پیش شرط چنین همکاری حفظ امنیت و حق حاکمیت روسیه است.