تمجید شیخ ‌نعیم قاسم از مواضع ایران

تسنیم نوشت:

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان، تاکید کرد ایران با توکل بر خدا، به گفت وگو با همه قدرت ها ایستاد و عزت یافت اما برخی دیگر با کشتار مردم یمن، نه تنها به عزت نرسیدند، بلکه پیامدهای این کار خود را خواهند دید.

شیخ نعیم قاسم، در مراسم جشنی که هیئت های زنان حزب الله به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار کره بود، اظهار داشت: امروز، تروریسم تکفیری تروریسم جهانی است و آثار آن دامنگیر همه کشورهای عربی، اسلامی و غربی شده است و هیچ کس از شر آن ایمن نیست. بنابراین حتی اگر این گروه ها، کوچک و محدود باشند، خطری برای تمام جهان هستند نه خطری محدود به محلی خاص.

وی افزود: برخی بر این باورند که اقدامات ما در سوریه، علت آمدنِ تروریست ها به لبنان است. اما باید پرسید که چرا این افراد به تونس، لیبی، مصر و سایر کشورهای جهان رفتند؟ آیا آن جا هم ما بودیم؟ این منطق، منطق اشتباهی است. تکفیری ها نیازی به توجیه ندارند، آنها فقط به یک خلأ نیازمندند تا از طریق آن وارد شوند.

شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد: کاری که حزب الله کرد، پر کردن خلأ و دشوار کردن مانور آنان بود. حزب الله ضربه های سهمگینی به آن ها وارد کرد که آن ها را سردرگم و ناچار به سخن پراکنی کرد، اما واقعیت آن است که در عمل، ما قدرت آنها را محدود کردیم.

وی در ادامه درباره انتقادات جریان 14 مارس، گفت: مقابلۀ ما با تکفیری ها چه ضرری به گروه 14 مارس می زند؟ آنها می گویند ما نمی خواهیم که با آنها مقابله کنید ! از آنها می پرسیم که اگر اینها وارد خانه هایمان شوند، چه خواهید کرد؟ می گویند: وارد خانه هایتان نخواهند شد.. سئوال این است که آیا ما می توانیم به این حرف ها اعتماد و اکتفا کنیم؟

معاون دبیرکل حزب الله سپس تاکید کرد: حزب الله با ورود به سوریه، با ضربه زدن به تکفیری ها، در واقع به طرح آمریکایی – اسرائیلی ضربه زد. بنابراین کسانی که به مقابله با ما بر می خیزند، در واقع به سبب ضربه خوردن طرح آمریکایی – اسرائیلی ضربه خورده اند و محکوم شده اند.

وی در ادامه با بیان این که جانبداری از تکفیری ها در مواضع سیاسی اشتباهی راهبردی است که مخالفان حزب الله مرتکب می شوند، خاطر نشان کرد که اعتراض به دخالت حزب الله، کمک به تکفیری ها به شمار می رود، بنابراین از مخالفان خواست که از حمایت از تکفیری دست بکشند و بدانند که این کار به نفع آن ها و به نفع منطقه و حتی به نفع جهان است.

شیخ نعیم قاسم افزود: به جای این که از ما بخواهید از سوریه خارج شویم، ما از شما می خواهیم که در مواضع خود بازنگری کرده و ما را در جنگ با این ها، یاری کنید تا دستاوردها، زودتر به ثمر بنشیند و گرنه این ها، سرطانی هستند که پیش از آن که شخص متوجه شود، جسد صاحب خود را می خورند.

وی در ادامه گفت: برخی، به تغییر نظام در سوریه امید بسته بودند و فکر می کردند این مساله، طی چند ماه قابل تحقق است، اما اکنون پس از گذشت 4 سال و سه ماه، معادلات در سوریه، تغییری نیافته است. ما از کسانی که به این رویکرد امید بسته بودند می خواهیم در رویکرد خود بازنگری کنند و از امید بستن به اظهارات غربی ها مبنی بر این که اوضاع حل خواهد شد، دست بکشند.

به گزارش العالم، معاون دبیرکل حزب الله تصریح کرد: ما، جنگ های دلیران مقاومت در بلندی های القلمون و عرسال و یونین و نحله را ادامه خواهیم داد و اینک می توانم با اطمینان خاطر اعلام کنم که این منطقه کاملا امنیت یافته است و عناصر مسلح در این منطقه گرفتار شده و قدرت تغییر معادلات را از دست داده اند.

شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد: به موضع گیری قابل تقدیر ایرانِ اسلامی بنگرید. این کشور، ایستاد تا با همه قدرت های بزرگ جهان، به تنهایی و تنها با تکیه بر خدا گفت وگو کند. این کشور مطالباتی دارد که عبارتند از عزت، استقلال و سربلندی و معنویات. ایران با این موضع گیری و با رهبری امام خامنه ای و با داشتن ملتی غیور، لایق آن است که قدرتی بزرگ و قدرتمند باشد. این کشور سزاوار آن است که تمام قدرت و نفوذ را در اختیار داشته باشد زیرا پایداری و عزتمندی و معنویات و استقلال و آزادی را می شناسد.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: در مقابل، کشورهایی هستند، که رفتاری وحشتناک در پیش گرفته اند؛ چه باید گفت درباره کشوری که ملت یمن را به طور روزانه با جنگنده های خود به یمن حمله می کند تنها برای این که بر این کشور چیره شود. کشوری که هیچ چیزی ندارد و در این کشور هیچ کس حامی آنها نیست. مساله این است که حتی اگر این اقدامات ماه ها ادامه یابد، تغییری به وجود نمی آید. زیرا مردم این کشور خواهان عزت هستند. در برابر این افراد که رفتاری وحشتناک دارند، ایران با عزتمندی پیش می رود و به این ترتیب، قطعا عزت از آن آینده ایران خواهد بود و پول خرج کردن در این زمینه نخواهد توانست اوضاع را تغییر دهد و به زودی شکست این افراد را خواهیم دید.

52261

کد N878290