قواعد بازی برای یونان

یونان

وزیر سابق دارایی روسیه یادآوری می کند که سه سال پیش که برنامه اروپایی کمک مالی به یونان نوسازی می شد، وی اظهار نظر کرده بود که برنامه های بعدی کمک مالی نیز لازم خواهند شد و اینکه یونان بالاخره منطقه یورو را ترک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در مسکو، وزیر سابق دارایی روسیه یادآوری می کند که سه سال پیش که برنامه اروپایی کمک مالی به یونان نوسازی می شد، وی اظهار نظر کرده بود که برنامه های بعدی کمک مالی نیز لازم خواهند شد و اینکه یونان بالاخره منطقه یورو را ترک خواهد کرد. همچنین معلوم شد که این مسأله نباید صرفا از نظر اقتصادی ارزیابی شود زیرا بعد قوی سیاسی دارد. وی توضیح می دهد که جمعیت یونان و تولید ناخالص ملی یونان از شهر مسکو کمتر است ولی تولید ناخالص سرانه آنها تقریباً برابر است.

هزینه های نظام بازنشستگی یونان از حد 17% تولید ناخالص ملی گذشته است که از آلمان و روسیه بالاتر است. نویسنده معتقد است که نمونه یونان نشان می دهد وضع کشوری با بازده کار پایین تر در چارچوب نظام ارزی واحد چه می شود. حجم کمک های دولت ها و سازمان های مالی بین المللی  به یونان که به 240 میلیارد یورو رسیده است، باعث بی عدالتی در تقسیم پول در داخل منطقه یورو می شود: کشورهای قوی تر نمی توانند بی پایان بار کشورهای ضعیف را بر دوش خود بکشند. مردم یونان به سقف ریاضت اقتصادی رسیده اند و دیگر نمی توانند این وضع را تحمل کنند.

ولی خروج یونان از منطقه یورو موجب تضعیف قابل توجه این منطقه نخواهد شد بلکه بر عکس، منطقه یورو قوی تر خواهد گردید. کودرین همچنین بعید می داند که همه پرسی یونانی بتواند مسأله باقی ماندن یونان در منطقه یورو را حل کند و تنها حل و فصل اختلافات سیاسی میان مدت را پیشبینی می کند. نتیجه گیری وزیر سابق دارایی روسیه این است که فعلاً موجبات خروج یونان از منطقه یورو از باقی ماندن آن در این منطقه قوی تر است.

52310

کد N878246