گروه اعزامی مهر به وین/۸۹

فیلم/ظریف در پیام تصویریش از کوبورگ چه گفت؟

سیاسی

ظریف تاکید کرد: علی رغم پیشرفت هایی که در دوسال گذشته طرفین به آن دست یافته اند، هیچ تضمینی به خاطر ادامه دلبستگی آنها به تداوم فشار وجود ندارد و آنها می بایست بین توافق و فشار یکی را انتخاب کنند.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان عصر پنج شنبه ساعتی را در بالکن هتل کوبورگ وین که مشرف بر چادر خبرنگاران است، حضور یافت و پیامی تصویری را ضبط کرد که ۲۴ ساعت بعد از طریق شبکه یوتیوب و سایر پایگاه خبری منتشر شد.  

ظریف در این پیام تصویری هشدار داد اگر طرف های غربی و آمریکایی فاقد شجاعت برای مصالحه، خودباوری برای انعطاف، پختگی برای اتخاذ تصمیمات منطقی، خردمندی برای کنار گذاشتن توهمات و جسارت برای عبور از عادت های کهنه باشند، هیچ توافقی در کار نخواهد بود.