نمایندگانی که یارانه می گیرند

میزان نوشت:

رییس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه تاکنون تاکنون یک ریال یارانه و کوپن دریافت نکرده‌ام، گفت: برخی نمایندگان مجلس و مدیران همچنان یارانه می‌گیرند.

رجب رحمانی در گفت‌وگو با میزان در خصوص حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه گفت: این به قانون در آمده و باید اجرا شود البته برخی افراد از جمله برخی نمایندگان که از دوره های گذشته شامل بوده اند باید حذف شوند.

وی در پاسخ به اینکه آیا نمایندگان مجلس در لیست دریافت یارانه هستند، افزود: نمایندگانی که در دوره هشتم نیز حضور داشته اند اقدام به ثبت نام مجدد در طرح هدفمندی یارانه نکرده اند.

وی ادامه داد: اما برخی از نمایندگانی که برای نخستین بار نماینده مجلس شده اند، در لیست هدفمندی یارانه ها هستند و همچنان یارانه می گیرند.

رحمانی بیان کرد: نمایندگان باید از لیست دریافت حذف شوند و باید به زودی قانون حذف یارانه بگیران ثروتمند اجرا شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا خودتان نیز یارانه دریافت کرده اید، گفت: من تا کنون یک ریال هم یارانه دریافت نکرده ام و در گذشته حتی کوپن هم نمی گرفتم.

رحمانی در خصوص حذف افراد متمول و ثروتمند گفت: قانون هدفمندی همانطور که از نامش پیداست یعنی باید هدف داشته باشد و هدف از اجرای این قانون نیز کمک به افراد نیازمند، کمک به تولید کشور و کمک به نوسازی خطوط بوده و افراد ثروتمند هیچ جایگاهی در آن ندارند.

 

2929

کد N878103