رحمانی‌فضلی تاکید کرد:

هنرمندان ما را در تقویت امنیت روانی و مالی شهروندان یاری دهند

سیاسی

وزیر کشور گفت: از هنرمندان استمداد می طلبیم هر کاری که می‌توانند برای تقویت امنیت روانی، جسمی و مالی شهروندان انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در جریان دیدار با هنرمندان که در خانه سینما برگزار شد مطلبی را پیرامون این دیدار در اینستاگرام خود به شرح زیر منتشر کرد:

سلام قولا من رب رحیم

آمارهای موجود درباره مواد مخدر حکایت از نیاز به عزم و اراده ملی را دارد که هیچ جای درنگ نیست، باید همه ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ... حتی زمین و زمان دست در دست هم داده تا این بلای خانمان‌سوز را در یک قدمی خانه‌هایمان مهار کنیم.

به باور جامعه‌شناسان، انسان خط افقی است که نیروهای ناهنجار اطراف او (خانواده فاسد، دوست ناباب، طلاق و ... از همه مهمتر فقر) تلاش دارند تا تعادلش را بر هم زنند.

بنابراین در دیدار با هنرمندان خوب و فرهیخته کشورمان استمداد طلبیدم تا به عنوان باقیات صالحات در دنیا و آخرت‌شان هر کاری که می‌توانند برای تقویت امنیت روانی، جسمی و مالی شهروندان انجام دهند.

زیرا باور دارم هنرمند آنچه که نظام‌های سیاسی و اجتماعی از تکمیل آن ناتوان است را کامل می‌کند و هنر اصطکاک روح جامعه با واقعیت‌های زندگی است.

در آسمان علم، علم برترین‌ پر است      در کشور وجود، هنرمند بهترین غناست