خشم وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از رأی شورای حقوق بشر علیه اسرائیل

سیاسی

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رأی صادره از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخصوص محاکمه عاملان جنایت جنگی در غزه را رأیی بیهوده خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به رأی صادره از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل درخصوص محاکمه مسئولان جنایتهای جنگی علیه غزه در جنگ تابستان سال گذشته این رأی را بیهوده توصیف کرد.

 وی در گفتگو با روزنامه اسرائیلی جروزالیم پست، مدعی شد که اقدامات شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کمدی سیاه است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا خواستار محاکمه مسئولان جنایت های جنگی علیه غزه در جنگ تابستان ۲۰۱۴ شد.

این پیشنهاد که توسط پاکستان مطرح شد با موافقت ۴۵ کشور از جمله فرانسه، آلمان، انگلیس و مخالفت آمریکا مواجه شد و ۵ کشور نیز به این طرح رأی ممتنع دادند.

قطعنامه شورای حقوق بشر پس از صدور گزارش سازمان ملل در مورد احتمال وقوع جنایت های جنگی در جنگ اخیر صادر می شود. در این قطعنامه در مورد عاملان جنایات جنگی توضیحی داده نشده، اما بر ضرورت محاکمه مسئولان نقض حوقق بشر و قوانین بین المللی تاکید شده است.

گفتنی است در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه غزه که ۵۱ روز به طول انجامید ۲۱۴۰ فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامی بودند، به شهادت رسیدند و بالغ بر ۱۱ هزار نفر دیگر نیز مجروح شدند.