مذاکرات سنگین و فشرده معاونان برای تکمیل متن توافق ، ضمائم و پیش نویس قطعنامه

ایرنا نوشت:

در شرایطی که وزیران خارجه روز گذشته ملاقات و رایزنی می کردند، معاونان وزیران خارجه ایران و امریکا و هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات سنگین و فشرده ای برای تکمیل متن توافق و ضمائم آن و نیز پیش نویس قطعنامه شورای امنیت داشتند.

مذاکرات سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی با وندی شرمن و هلگا اشمید از ساعت 9 صبح پنج شنبه آغاز شد و ساعت 3 بامداد جمعه پایان یافت.

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گفت: برخی از ضمائمی که در دستور کار کارشناسان بود اکنون به دست معاونان رسیده و تکمیل آنها و پاک کردن پرانتز ها ساعتها زمان می برد.

جزییات فنی و هسته ای، تحریم ها، همکارهای صلح امیز هسته ای، کمیسیون مشترک ایران و 1+5 برای اقدامات متناظر از جمله ضمائمی است که کارشناسان بر روی ان کار کرده ا ند و اکنون متن انها در دست معاونان است.

متن دیگری هم هست که مشخص نیست جزو ضمائم بیاید یا به متن توافق افزوده شود و ان ، برنامه اجرایی است.

در مجموع 20 صفحه متن اصلی توافق و حدود 60 صفحه ضمیمه در دست معاونان است که باید برای تمیز کردن آنها از پرانتزها تاحد امکان تلاش کنند.

با این حال ، روانچی پیش بینی کرده که یکی دو موضوع برای تصمیم گیری در سطح وزیران بماند.

متن پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در صورت اعلام توافق باید صادر و تحریم های مربوط به فعالیت های هسته ای ایران را لغو کند هم در دست معاونان وزیران است که باید آماده شود.

به گفته یکی از اعضای تیم مذاکره کننده « این پیش نویس مبسوط و قدری پیچیده » است که آن هم به نوبه خود ضمائمی دارد. این پیش نویس باید قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل را لغو کند.

امروز هم عراقچی و روانچی به مذاکرات خود ادامه می دهند و کارشناسان هم برای روی برخی موارد باقی مانده کار می کنند.

4949

کد N877263