مزایای مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرتهای بزرگ

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1

در صورت موفقیت مذاکرات و رهایی از فشارهای ظالمانه، امکان واقعی «توسعه اقتصادی» کشور بر مبنای «منابع داخلی» و البته بهره گیری از«محیط مناسب تر خارجی» فراهم‌ خواهد شد.

عین اله سوری*

یادداشت اجمالی ذیل از زاویه ای مثبت و سازنده سعی دارد برخی از مزایای مذاکرات هسته ای جاری ایران با قدرتهای بزرگ را احصاء و دستاورد های مربوطه را برشمارد.

به نظر نگارنده این امر مخصوصا در حجم وسیع کمی و کیفی مخالفت ها و «انتقاد های غیر سازنده » داخلی و خارجی نسبت به این مذاکرات، از اهمیت و فوریت زیادی برخوردار است.

انتهای فهرست مزایای مذکور باز بوده و لذا از زوایای مختلف قابل افزایش است. بدیهی است همانقدر که این امر فوریت و اهمیت دارد «نقد سازنده مذاکرات و نتایج مربوطه» نیز از شأن برابری برخوردار است. به همین‌ دلیل متواضعانه از صاحب نظران انتظار می رود که با قلم و سخن خویش به گسترش مبانی این بحث کمک نمایند.

مزایای مذاکرات هسته‌ای:

*این مذاکرات تا همین جا هم نتایج بسیار سودمندی داشته و گرگ های مقابل را نه تنها به جان هم انداخته بلکه حفظ اتحاد نامشروع و ظالمانه آنها علیه جمهوری اسلامی ایران را با مشکلات جدی مواجه ساخته چه رسد به گسترش اتحاد و ائتلاف علیه کشور ما آنطور که آنها بعضا تهدید می نمایند.

*این مذاکرات، ایران و جهان را از یک بحران ساختگی، جاهلانه و غیرضروری خلاصی می بخشد.

* جمهوری اسلامی ایران از موضع عزت وارد این مذاکرات شده است اگر چنین نبود نمی توانستیم هیچ امتیازی را کسب کنیم.

* مزایای مذاکرات انجام یافته آنقدر بالا و ارزشمند هستند که مسیر بازگشت از مذاکره را برای طرفین تقریبا غیر ممکن ساخته است.

* مادامی که کشور تحت فشار باشد هزینه دستیابی به انرژی هسته ای غیر قابل دفاع بوده و احتمالا حد لایقفی نخواهد داشت. هدف اصلی برداشتن فشارها و شکستن ائتلاف غیرمشروع بی پایه و اساسی است که امریکا و اسرائیل علیه این کشور ساخته اند و این خود مزیت کمی بشمار نمی رود.

* مخالفین در غیر مناسب بودن مذاکرات و نتایج مربوطه آسمان ریسمان زیادی را می بافند یا استدلال می کنند اما چرا بدیل خویش برای مذاکرات و پیامدهای آنرا شرح نمی دهند؟ آیا این امر خود دلیلی بر جهت گیری و‌نتایج مناسب مذاکرات جاری نیست؟

*این مذاکرات، ایران را از دستاوردهای هسته ای خود محروم نمی سازد بلکه قطار آنرا به ریل باز می گرداند تا با سرعت بیشتر، مطمئن تر، هزینه معقول و قابل دفاعی حرکت نماید.

* تیم مذاکره کننده هر امتیازی که کسب کرده عمدتا ناشی از سطح مقاومت مردم و میزان هزینه هایی است که همان مردم تا کنون پرداخت کرده اند. افزایش یا کاهش دستاوردها باز هم منوط به حمایت مردم خواهد بود و این خود سنت پا بر جای جمهوری اسلامی ایران در 35 سال گذشته بوده که با تکیه بر مردم خویش اهداف خود را دنبال نماید. به همین دلیل هیچ کس حق ندارد و نمی تواند مزیتها یا نتایج مربوطه را به نفع خود یا گروهش مصادره نماید.

*این مذاکرات در زمان درست و با نقطه آغاز مناسبی شروع شده است.

*امریکا قریب سی سال بدنبال تحریم فراگیر جمهوری اسلامی ایران بود ولی نتوانست ائتلافی جهانی و موثر علیه این کشور ایجاد نماید. چه شد که آن کشور علیرغم مواضع ظالمانه و غیر مشروعش به چنان توفیقی دست یافت؟ به باور نگارنده، توانایی امریکا در ایجاد این ائتلاف هیچ ربطی به بحث هسته ای ایران- آنطور که ادعا می شود- نداشته است. این مذاکرات هسته و محور اصلی «سازه » دروغ و ریاکارانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را بر هم می ریزد و به همین دلیل دارای مزیت است.

*کشور در این مذاکرات از مواضع مشروع و معقولی برخوردار است بر عکس مواضع طرف مقابل غیر قابل دفاع است. باید دریابیم که طرف مقابل چطور توانسته است بر مبنای مواضع غیر قابل دفاع خود در بحث هسته ای، ایران ما را به گوشه رینگ براند؟ پاسخ به این سئوال خود مبین مزایای مذاکرات است.

*مذاکرات تا همین جا هم منطق و استدلال دشمن مبنی بر تلاش ایران برای دسترسی به بمب را در هم ریخته به نحوی که بکار گیری این دروغ ساختگی را حتی در اینده نیز دشوار و کم فایده ساخته است.

*این مذاکرات پروژه «ایران هراسی» را فرو پاشانده و به همین دلیل است که دشمنان دیروز و امروز دولت و ملت ایران با آن مخالفت می نمایند.

*در صورت موفقیت مذاکرات و رهایی از فشارهای ظالمانه، امکان واقعی «توسعه اقتصادی» کشور بر مبنای «منابع داخلی» و البته بهره گیری از«محیط مناسب تر خارجی» فراهم‌ خواهد شد.

*کارشناس ارشد روابط بین الملل

5252

کد N876802