«فیلیپ هاموند»؛

تلاش‌ها برای رسیدن به توافق هسته‌ای شدت گرفته است

سیاسی

وزیر امور خارجه انگلیس به محض ورود به وین از ادامه تلاش ها برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای میان کشور های ۱+۵ و ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر امور خارجه انگلیس به محض ورود به وین از ادامه تلاش ها برای رسیدن به توافق در مذاکره هسته ای میان کشور های ۱+۵ و ایران خبر داد.

«فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلیس که برای شرکت در ادامه مذاکرات هسته ای امروز به وین آمده است، به محض وررود در مصاحبه خبری خود به خبرنگاران گفت: مذاکرات هسته ای میان کشورهای ۱+۵ و ایران اگرچه هنوز به موفقیت نهایی نرسیده است، لیکن روندها با هدف حصول توافق جامع هسته ای در جریان بوده و شدت مضاعفی به خود گرفته است.

هاموند ادامه داد: تلاش ها کماکان ادامه دارد. همه می بینید که وزراء امور خارجه برای تسریع روند مذاکرات و رسیدن به توافق جامع به وین رفت و آمد دارند. اکنون نمی توانم از موفقیت نهایی سخن بگویم، اما برای رسیدن به نتیجه هرکاری لازم باشد را انجام خواهیم داد.