انتشار دکترین نظامی آمریکا/تهدید قدرتهای بزرگ اندک است

سیاسی

گزارش راهبرد نظامی ملی آمریکا نشان می دهد که تهدید جنگ با یک قدرت بزرگ مانند روسیه، ایران یا کره شمالی «اندک» اما «رو به رشد» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، گزارش راهبرد نظامی ملی آمریکا مدعی است که تهدید جنگ با یک قدرت بزرگ مانند روسیه، ایران یا کره شمالی «اندک» اما «رو به رشد» است.

روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد: گزارش راهبرد نظامی ملی آمریکا که چهارشنبه منتشر شد نشان می دهد، علیرغم اینکه گروههای تروریستی در خاورمیانه تهدیدی آنی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می شوند، این کشور در عین حال باید تمرکز خود را بر بازیگران دولتی مانند ایران، روسیه و کره شمالی متمرکز نماید زیرا تهدید جنگ با یک قدرت بزرگ مانند روسیه، ایران و کره شمالی اندک، اما رو به رشد است.

در ادامه این گزارش آمده است: اعتقاد غالب بر این است که هیچ از این قدرت ها به دنبال نبرد نظامی مستقیم با آمریکا نیستند، اما هر یک قادرند نگرانی های امنیتی جدی را برای آمریکا با خود به همراه داشته باشند.