ایران حمله صهیونیستها به کشتی امدادرسانی به غزه را محکوم کرد

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله یگان دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به کشتی سوئدی ماریان را که در جهت امدادرسانی و شکستن محاصره غزه عازم این منطقه بود، به شدت محکوم کرد.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله یگان دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به کشتی سوئدی ماریان از ناوگان آزادی 3 را که در جهت امدادرسانی و شکستن محاصره غزه عازم این منطقه بود، به شدت محکوم کرد.

مرضیه افخم با اشاره به تداوم محاصره ظالمانه و غیرانسانی غزه و شرایط فاجعه بار ناشی از تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به غزه در تابستان سال گذشته، تعرض به کشتی سوئدی ماریان را کاملا بر خلاف موازین بین المللی توصیف کرد و واکنش نهادهای بین المللی و دولت های جهان به این اقدام رژیم صهیونیستی را ضروری برشمرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین کمک به رفع تحریم غیرانسانی و تحمیلی به نوار غزه و پایان دادن به حصر و حمایت از ساکنان این منطقه را ضروری خواند.