قاضی برجسته آلمانی مسئول تحقیق و تفحص از جاسوسی های آمریکا شد

سیاسی

آلمان یک قاضی ارشد را به عنوان بازرس ویژه مسئول تحقیق و تفحص درباره فهرستی از اهداف ردیابی شده ای نموده است که آژانس امنیت ملی آمریکا اقدام به جاسوسی از آن ها نموده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آلمان یک قاضی ارشد را به عنوان بازرس ویژه مسئول تحقیق و تفحص درباره فهرستی از اهداف ردیابی شده ای نموده است که آژانس امنیت ملی آمریکا اقدام به جاسوسی از آن ها نموده است.

آلمان یک قاضی برجسته را به عنوان مسئول تحقیق و تفحص درباره فهرستی از اهداف مورد جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا منسوب کرد. منتقدین، کارکنان حوزه کاری «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان را متهم کرده اند که با چراغ سبز نشان دادن به سازمان اطلاعات خارجی آلمان برای کمک به آژانس امنیت ملی آمریکا در جاسوسی از شرکت ها و شخصیت های برجسته در اروپا کمک کرده است.

به گفته خبرگزاری رویترز، این رخداد باعث کاهش شدید محبوبیت مرکل در افکار عمومی شده است.