انتقاد حمدین صباحی از فضای بسته مصر

سیاسی

حمدین صباحی موسس تیار الشعبی مصر، تروریسم و سرکوب را تغذیه کننده یکدیگر دانست و از زندانی شدن جوانان بی گناه در این کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حمدین صباحی موسس التیار الشعبی گفت: من هیچگاه نگفته ام که با مجازات اعدام مخالفم و خواستار لغو مجازات اعدام نشده ام من به قانون و شریعت و دین پایبندم.

وی افزود: به نظر من سرکوب، تروریسم را توجیه نمی کند و عکس آن نیز صادق است.تروریسم و سرکوب همدیگر را تغذیه می کنند و راهکار این است که دولت عادل و قانونی وجود داشته باشد.ما خواستار قانونی قوی و عادلانه هستیم که بر اساس آن جوانان بی گناه به محض ابراز رای و دیدگاه خود به زندان نیافتند.

موسس التیار الشعبی مصر تاکید کرد: گروه اخوان المسلمین در مظلومیت به سر می برد.