یک دیپلمات ایرانی:

برگشت پذیری تحریم‌ها پیچیده و طولانی خواهد بود

سیاسی

یک دیپلمات ارشد ایرانی با بیان اینکه ایران و 1+5 بر روی مکانیزم برگشت پذیری تحریم‌ها به راه حل هایی رسیده اند، گفت که برگشت پذیری تحریم ها پیچیده و روندی طولانی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار انرژی هسته ای خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اعزامی به وین، برگشت پذیری تحریم ها در صورت نقض احتمالی توافق هسته ای از جمله موضوعات مورد بحث در طرفین به ویژه آمریکا و ایران است.

از آنجایی که کلیه تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای در روز اجرای توافق باید لغو و متوقف شود، آمریکا بر این استدلال است که برای تضمین اینکه ایران به تعهداتش پایبند بماند باید مکانیزمی برای بازگشت تحریم های شورای امنیت به طور خودکار در نظر گرفته شود، چرا که آنها قرار است تحریم ها را در مرحله ای از توافق به طور کامل لغو یا اجرای آنها را متوقف کنند و بر این نظرند برگشت پذیری تحریم های شورای امنیت در مقابل نقض توافق جامع هسته ای باشد.

در عین حال کارشناسان معتقدند که آمریکا نگران است درصورت نیاز نتواند دوباره در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به الجماع برسد. و این نگرانی آمریکا با توجه به رقابت های منطقه ای که با روسیه و چین دارد و اینکه درسال های اخیر به ویژه با روسیه روابطی پرتنش را تجربه کرده، تشدید شده است.

درخواست آمریکا برای ایجاد مکانیزم برگشت پذیری ابتدا با مخالفت ایران و روسیه و چین مواجه شد، اما در نهایت دو طرف به این نتیجه رسیدند که مکانیزمی را برای این مساله به شکلی که خواست دو طرف در آن رعایت شود، طراحی کنند.

یک دیپلمات ایرانی در رابطه با این موضوع با بیان اینکه "مکانیزمی برای برگشت پذیری طراحی شده است" گفت: این مکانیزم دارای مراحل متعدد و پیچیدگی های سیاسی، حقوقی و فنی است، به نحوی که بازگرداندن تحریم‌ها به راحتی و سرعت انجام نخواهد پذیرفت.

انتهای پیام

کد N876222