رواج کوله پشتی هایی با پرچم داعش در خیابان های ترکیه/ عکس

داعش,ترکیه

یک شهروندی ترکیه ای در توئیتر خود عکسی از رواج کوله پشتی هایی با طرح پرچم داعش منتشر کرده است که آنها به طور آزادانه در خیابان قدم می زنند.!

31049

کد N876195