توئیت جان بولتونِ عصبانی درباره نادیده گرفته شدن بازرسی ها در توافق نهایی

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1

جان بولتن سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و یکی از منتقدان اصلی اوباما و توافق با ایران پستی را در توئیتر خود گذاشته است که نشان دهنده اوج خشم و ناراحتی او از روند مذاکرات است.

بولتن در این توئیت نوشته است: اجازه بدهید شفاف بگویم: بازرسی های سر زده و هر زمان در توافق با ایران وجود ندارد. او سپس تصویری را گذاشته که روی آن نوشته است : ما مهمترین چیزها را در این توافق واگذار کرده ایم. ایرانی ها این موضوع را می دانند و به احتمال زیاد امتیازات بیشتری به دست خواهند آورد.

49310

کد N876165