حزب حرکت ملی ترکیه: با حزب حاکم ائتلاف نمی‌کنیم

سیاسی

پس از حزب جمهوریت، حزب حرکت ملی نیز تشکیل دولت ائتلافی با حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه را نپذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دبیر کل حزب حرکت ملی تشکیل دولت ائتلافی با حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه را رد کرد.

«دولت باغچه لی» دبیر کل حزب حرکت ملی ترکیه در اینباره گفت: امکان تشکیل دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه وجود ندارد.

پیش از این هم حزب جمهوری خواه خلق تشکیل دولت ائتلافی با حزب حاکم را غیرممکن اعلام کرده بود.

حزب حاکم عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ تا کنون در رأس قدرت قرار داشت، به علت عدم کسب اکثریت قاطع در انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن ترکیه، قادر نیست به تنهایی به تشکیل دولت اقدام کند و مجبور است یا با سایر احزاب این کشور ائتلاف کرده و یا انتخابات پارلمانی زودهنگام را برگزار کند.