گروه اعزامی مهر به وین/56

اعتراض خبرنگاران ایرانی صدای لابی اسرائیلی را خفه کرد

سیاسی

جمع 4-5 نفره صهیونیست ها برای جلب توجه مدام صدای بلندگوهای شان را بلند می کردند اما در نهایت با اعتراض خبرنگاران ایرانی به مدیران وزارت خارجه اتریش، مجبور به قطع سیستم صوتی خود شدند.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، از صبح امروز ۴-۵ نفر از صهیونیست ها با قراردادن چند میز بر سر راه خبرنگاران به سمت هتل کوبورگ تلاش کردند تا توجهات را به خود جلب کنند.

آنها در حالیکه پلاکاردهایی با مضامین علیه ایران و ادعاهای واهی شان را همراه داشتند تلاش می کردند برگه هایی را در میان عابرین توزیع کنند که عمدتا توفیقی پیدا نمی کردند.

با نیتجه ندادن این اقدام شان، نوآوری دیگری را دنبال کردند. صهیونیست ها بر قرار دادن چند بلندگو و پخش آهنگ تند امیدوار بودند این بار جمعی را در مقابل چادرشان جذب کنند اما این اقدام نیز افاقه نکرد.

با افزایش بی توجهی ها، صهیونیست ها هم صدای بلندگوهایشان را زیاد کردند تا حدی که فعالیت برای خبرنگاران حاضر در سالن رسانه ها را دشوار کرد. این موضوع باعث شد جمعی از خبرنگاران ایرانی به مدیریت سالن مراجعه کرده و درخواست قطع صدا را نمودند.