فیلم/ شیلی؛ تظاهرات و بازهم ماشین آبپاش

سیاسی

بین الملل: شیلی شب گذشته بازهم صحنه تظاهرات بود و در این میان حضور طرفداران فوتبال که به دلیل پیروزی تیم ملی فوتبال کشورشان به خیابان ها آمده بودند، موجب گستردگی زیاد حضور مردم در خیایان ها شده بود.

فیلم/ شیلی؛ تظاهرات و بازهم ماشین آبپاشبین الملل: شیلی شب گذشته بازهم صحنه تظاهرات بود و در این میان حضور طرفداران فوتبال که به دلیل پیروزی تیم ملی فوتبال کشورشان به خیابان ها آمده بودند، موجب گستردگی زیاد حضور مردم در خیایان ها شده بود.