وزیر دفاع افغانستان به پارلمان این کشور معرفی شد

سیاسی

وزیر دفاع، رئیس بانک مرکزی و دو عضو دادگاه عالی افغانستان برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان این کشور معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، سرور دانش، معان دوم اشرف غنی در جلسه امروز مجلس «محمد معصوم استانکزی» را به عنوان وزیر دفاع، «خلیل صدیق» رئیس بانک مرکزی و «انیسه رسولی» و «سید یوسف حلیم» دو عضو دادگاه عالی افغانستان را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.

هفته گذشته هنگامی که وزیر پیشنهادی دفاع برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان این کشور رفته بود، طالبان به ساختمان پارلمان حمله کرده و به علت مسائل امنیتی این مساله به تعویق افتاد.