حبیبی در گفتگو با مهر:

وظیفه احزاب درصورت شکست مذاکرات

سیاسی

دبیر کل حزب موتلفه مساله هسته‌ای را موضوعی فراجناحی و فراحزبی دانست و تاکید کرد: اگر کسی بخواهد اصل موضوع هسته‌ای را دو قطبی و جناحی کند به کشور لطمه می زند.

محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم مذاکره کننده هسته ای تا به امروز به وجه شایسته‌ای مذاکرات را ادامه داده است، اظهار کرد: تا آنجا که من اطلاع دارم تیم مذاکره کننده هسته‌ای خط قرمزها را رعایت کرده است.

وی افزود: من معتقدم اگر مذاکره کنندگاه همان روش گذشته که در مذاکرات هسته ای داشتند را ادامه دهند، تیم موفقی در مذاکرات خواهند بود.

حبیبی با تاکید بر اینکه آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، خاطر نشان کرد: آمریکا از طرفی مدعی طرفداری از حقوق بشر است و از طرفی پس از سه ماه تجاوز عربستان به مردم یمن نه تنها اقدام سعودی ها را محکوم نکرده بلکه پشتیبانی هم می‌کند؛ بنابراین دولتمردان آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند.

دبیر کل حزب موتلفه گفت: اگر همین بمباران و اقدام تجاوزکارانه را یک یک کشوری که با آمریکا سرسازگاری نداشت انجام داده بود، آمریکایی ها کار را به شورای امنیت سازمان ملل می‌کشاندند و محکومیت متجاوز را می‌گرفتند.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها تنها اگر خود را مجبور به توافق ببینند توافق هسته ای را امضا خواهند کرد، گفت: آمریکا در صورتی که مجبور به توافق نباشد مانند بسیاری از اقدامات دیگری که انجام داده است فقط حرف‌های خود را ملاک حق قرار می‌دهد.

حبیبی مساله هسته ای را موضوعی فراجناحی و فراحزبی دانست و تصریح کرد: اگر کسی بخواهد اصل موضوع هسته ای را دو قطبی و جناحی کند به کشور لطمه وارد خواهد داشت.

دبیر کل حزب موتلفه با برشمردن وظایف احزاب در قبال مساله هسته ای گفت: وظیفه احزاب در مذاکرات هسته ای پشتیبانی کامل از مذاکره کنندگان و توجه به منافع ملی است.

وی با تاکید بر اینکه مساله اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است را موضوعی در سطح ملی دانست و تصریح کرد: اگر تمام احزاب ظرفیت خود را برای تحقق این مساله ملی بکار گیرند و مردم، دولت و مجلس نیز همکاری کنند، می‌توان کشور را در صورت شکست مذاکرات و عدم حصول توافق هسته ای نیز به خوبی اداره کرد.