احضار معاون دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین توسط دستگاههای امنیتی

سیاسی

معاون سیاسی دبیر کل بحرین جهت بازجویی درخصوص دیدار با رهبران الوفاق و سخنرانیهای اخیرش در مناطق مختلف این کشور به وسیله دستگاههای امنیتی آل خلیفه احضار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، «خلیل المرزوق» مشاور سیاسی «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین به اتهام تحریک برای تنفر از نظام آل خلیفه و بی احترامی به وزارت کشور بحرین در سخنرانیهای اخیرش در مناطق مختلف بحرین و درخصوص دیدار اخیری که با چند تن از رهبران الوفاق بحرین در منطقه الدراز داشت برای بازجویی توسط دستگاه امنیتی رژیم آل خلیفه احضار شد.

شیخ علی سلمان نیز سال گذشته برای انجام بازجویی به دادستانی کل بحرین احضار و بلافاصله دستگیر شد و چندی پیش نیز به اتهام سخنرانی علیه رژیم آل خلیفه به چهار سال حبس توسط دادگاه آل خلیفه محکوم شد.