• ۱۸بازدید

شرکت های بزرگ بی صبرانه به توافق هسته ای ایران چشم دوخته اند

شرکت های چندملیتی بزرگ به توافق هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران چشم دوخته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، شرکت های چندملیتی بزرگ به توافق هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران چشم دوخته اند.

در گزارش منتشره این روزنامه آمده است: شرکت های بزرگ چند ملیتی بزرگ به خاطر حفظ منافع خود در ایران بی صبرانه چشم انتظار توافق هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران هستند.

 در ادامه این گزارش آمده است: بیش از ۸۰% از شرکت های بزرگی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عنوان کرده اند که راهبردهای خود درقبال ایران را مورد بازبینی قرار خواهند داد. ۵۷% از این شرکت ها، ایران را به عنوان اولویت خود انتخاب کرده اند و قرار است پس از رفع محدودیت ها علیه ایران منافع خود را در این کشور گسترش دهند.

گفتنی است، بیش از نیمی از شرکت های مورد تحقیق، آمریکایی هستند.

کد N874984

وبگردی