وزیر کشور کویت:

منتظر حملات افراطی ها نمی‌مانیم

سیاسی

وزیر کشور کویت در سخنانی در برابر مجلس امت این کشور با اشاره به جنگ کنونی با گروههای افراطی از فعالیت قوی در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، محمد خالد الحمد وزیر کشور کویت در سخنانی در برابر مجلس امت این کشور گفت: کشور در حال جنگ با گروههای افراطی است.

وی بیان کرد: گروه های افراطی وجود دارند که در حال فعالیتند و ما منتظر نمی مانیم تا حمله کنند.

شایان ذکر است که در انفجار تروریستی مسجد امام صادق(ع) در کویت در جمعه گذشته شماری شهید و زخمی شدند.