۷ سال زمان برای الحاق اوکراین به ناتو نیاز است

سیاسی

رئیس جمهور اوکراین گفت برای الحاق کشورش به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) ۷ سال زمان و همه پرسی نیاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری تاس، «پترو پروشنکو» رئیس جمهور اوکراین گفت: مسئله پیوستن اوکراین به ناتو مسئله یک روز نیز بلکه کسب ملزومات آن ۶ تا ۷ سال زمان می برد.

وی در مصاحبه ای با کوریرا دلا با بیان این مطلب گفت: ما بر سر اصول و بنیان های سیاسی و اقتصادی کشور در حال کار کردن هستیم . برای کسب استانداردهای ناتو حداقل ۶ تا ۷ سال کار سخت نیاز است.

پروشنکو در ادامه گفت بعد از اینکه اصلاحات و زیر ساخت ها را کسب کردیم باید مسئله را به همه پرسی هم بگذاریم.