اروپا به دنبال از سرگیری روابط با ایران است

سیاسی

نماینده روسیه در اتحادیه اروپا تصریح کرد کشورهای اتحادیه اروپا هرگز از فرصت گسترش روابط با ایران صرف نظر نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر چیژف» نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه هرگز از فرصت ازسرگیری و گسترش روابط با ایران صرف نظر نخواهد کرد.

وی  با اشاره به مذاکرات هسته ای جاری بین ایران و گروه 1+5 با اشاره به این که این مذاکرات در مراحل پایانی خود قرار دارند گفت: بعید است که این اتحادیه امکان از سر گیری روابط را با ایران پس از لغو تحریم ها از دست بدهد.

وی با مرتبط کردن لغو تحریم ها و روابط اتحادیه اروپا با تهران گفت: طبیعتا ازسرگیری روابط اتحادیه اروپا با ایران با روند لغو تحریمها مرتبط است.

وی در عین حال گفت: ضمنا اتحادیه اروپا  در زمینه هایی که مشمول تحریم نبوده اند همکاری خود را با تهران متوقف نکرده و به همکاری های خود ادامه می دهد.