تصاویری از ورود محمد جواد ظریف به محل مذاکرات

کد N874739