نظر عضو تیم مذاکره کننده کشورمان درباره تمدید مذاکرات

ایرنا نوشت:

 یک عضو تیم مذاکره کننده ایران گفت که مذاکرات تا چند روز آینده و برای رسیدن به توافقی خوب ادامه خواهد داشت.

این مذاکره کننده روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: مشخص نیست مذاکرات تا چه روزی ادامه می یابد ولی بحث تمدید مطرح نیست.
وی اظهار داشت:مذاکره کنندگان ایران اصل رسیدن به یک توافق خوب را دنبال می کنند و امروز با حضور ظریف در وین مذاکرات در سطح وزرا بر سر نحوه حل اختلافات باقیمانده و جزییات تعیین کننده ادامه خواهد یافت .
عضو تیم مذاکره کننده ایران اضافه کرد :دکتر ظریف و همتایان امریکایی و روسی امروز مذاکرات را ادامه می دهند و همزمان مذاکرات و نگارش بر روی متون در سطح معاونین در حال انجام است. پیشرفت بسیار اندک ولی کارها رو به جلو است .
این دیپلمات ایرانی اضافه کرد: با توجه به چند موضوع مهمی که باقیمانده مذاکرات در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت .اینکه چند روز خواهد بود نامشخص است. بحث و موضوعی در مورد تمدید مذاکرات مطرح نیست.
مهلت خودخوانده ایران و 1+5 برای نگارش متن توافق جامع دهم تیر بسر خواهد رسید.

49310

کد N874738