العالم از عملیات انفجاری نزدیک سفارت آمریکا در کابل خبر داد

واحد مرکزی خبر نوشت:


شبکه تلویزیونی العالم لحظاتی پیش در خبری فوری به نقل از خبرنگار خود گزارش داد؛ در یک عملیات انفجاری کاروان نیروهای بیگانه نزدیک سفارت آمریکا در کابل هدف قرار گرفتند.

52261

کد N874576