ابراهیمیان در نشست خبری:

ترجیح می‌دهم دیگر سخنگوی شورای نگهبان نباشم

سیاسی

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تمایل خود برای عضویت عادی در این شورا در سال دوم عضویت خود، گفت:ترجیح می‌دهم که مجدداً در انتخابات سخنگو شرکت نکنم، چرا که انتقال نظرات جمع به صورت امانتدارانه سخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، نجات‌الله ابراهیمیان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با بیان اینکه این آخرین جلسه مسئولیت من به عنوان سخنگوی شورای نگهبان در یک سال اخیر فعالیتم در این شورا بوده است، اظهار داشت: چندان تمایلی به کار رسانه‌ای نداشته‌ام و همواره تلاش می‌کردم تا به عنوان یک قاضی و معلم که عضو شورای نگهبان است، بر پیگیری ایده‌های خود متمرکز شوم.

وی افزود: سخنگو امین یک جمع است و باید مراقب باشد در بیان سخن جمع، خلطی با نظرات شخصی وی انجام نشود که این کار سختی است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: من به عنوان کسی که نظر شخصی دارم، دوست دارم فرصتی برای بیان نظرات شخصی خود بیابم، از جهت دیگر تجربه یک سال اخیر نشان داد که اگر صداقت و احترام به مخاطب سرلوحه کار قرار بگیرد، سخنگویی کار چندان سختی نیست.

ابراهیمیان با بیان اینکه از جمع خبرنگاران حلالیت می‌طلبم، تصریح کرد: در هفته‌های آینده انتخابات ارکان شورا از جمله دبیر و سخنگو انجام می‌شود و خودم ترجیح می‌دهم که دوباره شرکت نکنم.