سبحانی‌نیا در ایسنا،

اگر غرب به تعهداتش پایبند بود، طرح هسته‌ای تصویب نمی‌شد

کد N874325