توزیع کتابچه‌های ضد انصارالله و حزب الله در اردن

العالم نوشت:

توزیع کتابچه هایی علیه حزب الله و انصار الله (حوثی ها) توسط افراد ناشناخته پشت چراغ های راهنمایی در امان پایتخت اردن، خشم عابران را برانگیخت.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم و به نوشته "رأی الیوم"، در دو کتابچه از این کتابچه ها، مؤلف برای تقبیح اقدامات حزب الله و حوثی ها، آیات قرآن و احادیث نبوی را به عنوان شاهد مثال آورده شده است.
عناوین این دو کتابچه قابل توجه است؛ عنوان یکی از آنها "واقعیت حزب الله در لبنان و ..."، و نام کتاب دیگر "واقعیت حوثی ها مجوسی های رافضی ایران" است؛ "محمد عیسی موسی" مولف این کتاب ها که به نظر می رسد نام مستعار وی باشد، در این زمینه به زعم خود به آیات قرآنی و حوادث تاریخی ناموثق استناد می کند.
مؤلف در کتابچه نخست، حزب الله لبنان را به سوءاستفاده از "مقاومت ضد اسراییل" برای رسیدن به اهداف اعلام شده خود به منظور فریفتن مسلمانان و منحرف کردن افکار آنها از طرحهای مخفیانه این حزب متهم می کند که در ادامه کتاب، "گسترش تشیع در لبنان، حفظ موجودیت دائمی شیعیان در این کشور، کنترل زمام قدرت و فراهم کردن زمینه نفوذ ایران در منطقه در هر زمان که بخواهد" به عنوان طرحهای مخفیانه حزب الله مطرح می شوند.
در این کتابچه همچنین در دروغی آشکار آمده است که "تفاهمات میان حزب الله و طرف اسراییلی" برای حذف مساله فلسطین از نقشه فرضی آزادسازی است.
جای تاسف دارد که دو کتاب دارای شماره ثبت کتابخانه ملی اردن هستند بدین معنا که می بایست این دو کتابچه تحت نظارت باشند در حالی که دو کتاب حاوی اشتباهات تاریخی و اتهامات ناموثق فراوان هستند.

49261

کد N873690