چرا هاشمی حاضر نشد در نماز جمعه شرکت کند؟

محمد اسماعیل کوثری

سردار حسین علایی و سردار اسماعیل کوثری پنج شنبه گذشته مهمان کافه خبر بودند تا درباره عملیات کربلای 4 به سواالت خبرآنلاین پاسخ دهند.

به گزارش خبرآنلاین سردار اسماعیل کوثری در بخشی از این گفت و گو به جزییات جلسه ای اشاره می کند که بعد از عملیات کربلای 4 با حضور هاشمی و فرماندهان سپاه برگزار شد. کوثری در اینباره گفت: یک هفته بعد از عدم موفقیت عملیات کربلای 4 آقای هاشمی همه فرماندهان یگان  ها و قرارگاه را جمع کرد و این جلسه حدود 40 ساعت طول کشید.

وی ادامه داد: ما هر کدام تک به تک گزارشات خودمان را به آقای هاشمی دادیم. یکی از کسانی که این حرف را زد من بودم دیگری شهید خرازی بود. آقای هاشمی گفت 25 فرمانده آمدند و صحبت کردند اما حتی دو نفر هم مانند هم حرف نزدند. من چطور تصمیم گیری کنم؟  با این حال ایشان هم در نهایت تصمیم گرفت یک هفته بعد عملیات کربلای 5 را برگزار کنیم.

کوثری با بیان اینکه بعد از کربلای 4 عراقی ها هر شب جشن می گرفتند و می خواستند از نظر روحی ما را بهم بریزند اظهار داشت: بعد از کربلای 4 آقای هاشمی به شدت بهم ریخته بود. یادم هست روز چهارشنبه بود که در جلسه بودیم و از تهران با ایشان تماس گرفتند که برای نماز جمعه تهران حاضر شود. ایشان با ناراحتی گفت من بیایم چه بگویم؟ هیچ کاری نکردیم. بگویید فرد دیگری به جای من به نماز جمعه برود.

وی ادامه داد: همینطور آقا محسن شب ها نمی خوابید و مرتب قدم می زد و فکر می کرد. اما آقای هاشمی خیلی عصبانی بود. البته نه اینکه ما ناراحت نباشیم اما می گفتیم آیا با ناراحتی کار درست می شود؟

وی درباره اظهار نظرهای تردیدآمیز برخی فرماندهان سپاه در آن جلسه درباره ادامه جنگ نیز گفت:  نه تا جایی که من به یاد دارم همه متفق القول بودند. ما گفتیم شما اگرچه ناراحت هستید ولی ما عاشورایی می جنگیم. من گفتم به هر حال این اتفاقی است که افتاده؛ ما اول به خدا و بعد دلمان به امام گرم بود. چون امام می گفت چه بکشید و چه کشته شوید پیروزید.  

مشروح این گفت و گو را اینجا بخوانید.

 

29214

کد N873666