فیلم/ بمباران مناطق مختلف صعده یمن توسط عربستان

سیاسی

بین الملل: جنگنده های متجاوز عربستان سعودی مناطق مختلف استان صعده یمن را بمباران کردند.

فیلم/ بمباران مناطق مختلف صعده یمن توسط عربستانبین الملل: جنگنده های متجاوز عربستان سعودی مناطق مختلف استان صعده یمن را بمباران کردند.