• ۱۰بازدید

فیلم/ رکوردشکنی به سبک اتریشی‌ها

یک مرد اتریشی برای شکستن رکوردی عجیب، در حالیکه لباس هایش در حال سوختن بود بیش از یک هزار متر بر روی زمین کشیده شد.

فیلم/ رکوردشکنی به سبک اتریشی‌هایک مرد اتریشی برای شکستن رکوردی عجیب، در حالیکه لباس هایش در حال سوختن بود بیش از یک هزار متر بر روی زمین کشیده شد.

وبگردی