پیام عضو آمریکایی القاعده به داعش: در بهشت جایی برای شما نیست

سیاسی

یک عضو آمریکایی القاعده با انتشار پیامی ضمن درخواست از داعش برای پایان دادن به کشتار بدون دلیل مردم، خطاب به تروریست ها هشدار داد که در صورت ادامه این روند مطمئمنا برای آنها جایی در بهشت وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی بی اس با انتشار این مطلب می نویسد: خشونت بکار رفته توسط داعش به حدی است که حتی القاعده را به واکنش واداشته و یکی از اعضای آمریکایی آن با انتشار پیامی به آنها در مورد «روز قیامت» هشدار داده است. 

در پیام این عضو آمریکایی القاعده که با نام «آدام گادهان» معرفی شده، خطاب به داعش که در نشریه آنلاین القاعده منتشر شده، آمده است: برادارن عزیز من، در حالیکه هیچکس نمی تواند قدرت داعش را در بعد نظامی زیر سوال ببرد درست به همان میزان نیز نمی توان جنایت های انجام شده علیه مسلمانان را توجیه و یا فراموش کرد. 

در ادامه این پیام آمده است: اگر این اشتباهات در همین دنیا پایان نپذیرند آنگاه تنبیهی سخت هم در انتظار کسانی که این جنایات را انجام داده اند و هم کسانی که تشویق به انجام این اقدامات کرده اند خواهد بود. فرقی نمی کند این تشویق و تائید از پشت رایانه باشد یا از طریق تلفن از هزاران کیلومتر دورتر از محل وقوع جنایت. 

این عضو آمریکایی القاعده همچنین می نویسد: عملیات نظامی از هر نوعی که باشد اشتباه است و روزگاری سخت را برای عاملان آن در «روز حساب» رقم می زند. در جامعه اسلامی جهاد یک بازی کامپیوتری نیست. جهاد یک زندگی  واقعی با پیامدهای واقعی در این دنیا و دنیای پس از مرگ است.