اعتصاب غذا ۵۶ روزه «خضر عدنان» رژیم صهیونیستی را به زانو درآورد

سیاسی

رژیم صهیونیستی در پی اعتصاب غذای ۵۶ روزه خضر عدنان اسیر فلسطینی ناگزیر به موافقت با آزادی وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، شیخ خضر عدنان اسیر فلسطینی به اعتصاب ۵۶ روزه خود در زندان های رژیم صهیونیستی پایان داد. این امر پس از آن رخ داد که مسئولان رژیم صهیونیستی در برابر خواسته خضر عدنان تسلیم شد و با آزادی وی در تاریخ ۲۰۱۵/۷/۱۲ (۲۵ ماه رمضان) موافقت کرد.

موافقت رژیم صهیونیستی به صورت مکتوب و رسمی است. خضر عدنان از ۱۲ ماه پیش در زندان های رژیم صهیونیستی بسر می برد. وی که از ۵۶ روز پیش در اعتراض به بازداشت بدون اتهام خود و شرایط دشوار زندان های رژیم صهیونیستی در اعتصاب غذا بسر می برد از ۱۵ روز پیش به دلیل وخامت اوضاع جسمانی در بیمارستان بستری شد.