محمدرضا صادق در بیمارستان بستری شد

سیاسی

مشاور رسانه ای رئیس جمهور بدلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور بدلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.

بنا بر این گزارش ، صادق از ابتدای هفته جاری در بیمارستان شهید رجائی تهران بستری شده است.