گروه اعزامی مهر به وین/۲۷

موگرینی: تمدید احتمالی مذاکرات چند روزه خواهد بود

سیاسی

موگرینی گفت: اگر قرار به تمدید باشد بیشتر از چند روز نخواهد بود.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان چند دور مذاکره جداگانه با وزیر خارجه ایران و کشورهای غربی در جمع خبرنگاران حضور یافت.

موگرینی گفت: در پایان چند دور مذاکره با طرف های مختلف مشخص شد که اراده سیاسی برای رسیدن به توافق در همه وجود دارد، لذا گفتگو برای نگارش متن توافق را ادامه می دهیم.

وی افزود: بحث تمدید مذاکرات مطرح نیست و ما به دنبال تمدید دراز مدت گفتگوها نیستیم. 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: لزوما تمدید مذاکرات کار را برای رسیدن به تفاهم راحت تر نمی کند، انعطاف پذیری نسبت به ۳۰ ژوئن هم بیشتر از چند روز نخواهد بود.

موگرینی با تاکید بر پایبندی بر توافق لوزان گفت: ما دوباره روی مسائل مذاکره نمی کنیم و مبنا توافق لوزان است، تنها باید نکات آنرا به متن توافق تبدیل کنیم.