گروه اعزامی مهر به وین/۲۸

ظریف: خواهان توافق عزتمند و بادوام هستیم

سیاسی

وزیر خارجه کشورمان گفت: همه خواهان یک توافق عزتمند و با دوام هستیم.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، ظریف پیش از ترک هتل کوبورگ گفت: همه خواهان یک توافق عزتمند و با دوام هستیم.

وی افزود: ما هفته گذشته در لوکزامبورگ بودیم و قرار شد که این هفته در وین جلسه داشته باشیم.

ظریف ادامه داد: دیروز و امروز جلسات با وزرا داشتیم. برخی از آنها امروز و برخی هم فردا به کشورشان باز می گردند.

وی افزود: سه شنبه به وین خواهم آمد. برخی وزرا هم بعدا خواهند امد.