رسانه آمریکایی مدعی شد

توافق ایران و گروه 1+5 درباره زمانبندی لغو تحریم ها

سیاسی

روزنامه آمریکایی هافینگتون پست مدعی شد ایران و گروه 1+5 درباره زمانبندی لغو تحرریم های ایران به توافق رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی هافینگتون پست در گزارشی به نقل از منابع ایرانی مدعی شد ایران و گروه 1+5 درباره زمانبندی لغو تحریم ها به توافق رسیده اند.

در این گزارش ادعا شده است بر خلاف آنچه که بطور علنی مطرح می شود دو طرف درباره چهارچوب زمانبندی و سرعت لغو تحریم ها که از اصلی ترین موضوعات مطرح برای دستیابی به توافق هسته ای بود به توافق رسیده اند.

به نقل از این منابع ایرانی ادعا شده است که دو طرف بر سر یک طرح 3 مرحله اای بری لغو تحریم هها به توافق رسیده اند.

فاز اول پذیرش توافق است و زمانی است که طرفین به توافق برسند، این فاز در صورت دستیابی به توافق طی چند روز آینده شروع خواهد شد.

در فاز دوم توافق عملیاتی می شود و آن زمانی است که فرایندهای داخلی سیاسی مربوط به تصویب توافق توسط طرفهای مختلف حاضر در مذاکرات صورت گرفته باشد.

شایان ذکر است ااین مرحله در نتیجه تصویب طرح کورکر در کنگره مبنی بر حق کنگره آمریکا برای بازبینی توافق هسته‌ای ایران  طراحی شده است.

در فاز سوم آغاز اجرایی شدن اولیه تعهدات ایران است که بعد از آن اجرای تعهدات از سوی ایران باید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی آزمایی قرار گیرد.

در پی تایید پایبند بودن ایران به تعهدانش آمریکا و متحدانش رفع تحریمها را آغاز خواهند کرد.