۵ سال حبس برای فعال بحرینی به اتهام انتشار مطلب علیه جنگ یمن

سیاسی

دادگاهی در بحرین یک فعالی بحرینی را به اتهام انتشار مطالبی علیه جنگ یمن به پنج سال حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، دادگاه بحرین «فاضل عباس» دبیر کل جمعیت ملی دموکراتیک بحرین را به اتهام انتشار مطالبی علیه تجاوز به یمن به پنج سال زندان محکوم کرد.

 دادگاه بحرین وی را به اتهام اشاعه اخبار دروغ درخصوص جنگ یمن به پنج سال حبس محکوم کرد.