«جمهوری اسلامی ایران، مسائل خاورمیانه و مذاکرات هسته‌ای» منتشر شد

سیاسی

کتاب «جمهوری اسلامی ایران، مسائل خاورمیانه و مذاکرات هسته ای» به قلم دکتر کیهان برزگر توسط مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جمهوری اسلامی ایران، مسائل خاورمیانه و مذاکرات هسته ای به همراه فنون نگارش مقالات کوتاه»، به قلم دکتر کیهان برزگر مشتمل بر چهار فصل است.

فصل اول این کتاب شامل مقالاتی در خصوص نقطه اتصال حوزه های روشنفکری و سیاست گذاری و «فنون نگارش مقالات کوتاه» است.

نویسنده درفصل دوم به بررسی تاثیر متقابل مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران پرداخته شده است.

در فصل سوم نیز نویسنده به مسئله جایگاه ایران و مسائل خاورمیانه پرداخته شده است.

 مسائل ایران و غرب در پرتو مذاکرات هسته ای نیز عنوان فصل چهارم و آخر این کتاب است.

این كتاب حاوي مجموعه مقالات كوتاه نويسنده در حوزه مطالعات سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مسائل خاورميانه و مذاكرات هسته اي ايران به خصوص با غرب است.

در دنياي امروز، بيان ديدگاه هاي روشنفكري و پژوهشي از راه انتشار مقالات كوتاه در روزنامه ها و وب سايت ها درحال گسترش است. اين مقالات پل ارتباطي بين حوزه سياستگذاري و حوزه عمومي جوامع هستند و در بسياري از موارد بر ذهن تصميم گيران و خوانندگان عمومي تاثير مستقيم و فوري مي گذارند.

مقالات كوتاه معمولا ديدگاه نويسنده مقاله را در يك حوزه روشنفكري و با هدف ارايه راه حل و از يك زاويه حل المسائلي بيان مي كنند. اين مقالات معمولا در مورد يك نكته و يك موضوع جاري بحث مي كنند.

تجربه نوشتن مقالات كوتاه براي نويسنده، بيشتر بعد از دوره مطالعاتي در دانشگاه هاروارد از سال ٢٠٠٧ آغاز شد و به تدريج بخشي از توليدات پژوهشي- تحليلي نويسنده را با هدف ارايه راه حل براي حوزه سياستگذاري شامل شد.

مهم ترين ويژگي اين تجربه، نكته محوري و سرعت در ورود به يك مساله و خروج از آن در قالب ارايه راه حل و نتيجه گيري بود. اين خود نيازمند پرورش و توسعه يك نكته در يك حجم كم (١٠٠٠ كلمه يا كمتر) بود كه خود نيازمند تسلط بر متون تاريخي و نظري، تجربه پژوهشي، آموزشي و مشاهده ميداني در مورد فهم مناسب پديده هاي سياسي است.

براي نويسنده، تجربه نوشتن مقالات كوتاه در روند زمان شكل گرفت. بر همين مبنا، فصل اول اين كتاب به فنون نگارش مقالات كوتاه اختصاص يافته است. در انتهاي اين كتاب، دسته بندي اجزاي يك مقاله كوتاه در قالب جدول آورده شده است كه در كارگاه هاي نگارش مقالات كوتاه در ٤ دوره «برنامه پژوهشگران مهمان» مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه اجرا شد.