گروه اعزامی مهر به وین/۱۲

سومین دور گفتگوهای ظریف- کری در وین

سیاسی

وزرای خارجه ایران و آمریکا بار دیگر دور میر مذاکره نشستند.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین،دومین روز مذاکرات هسته ای وین برای نگارش متن توافق جامع با نشست مشترک وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد.