حریت خبر داد:

ترکیه در اندیشه ساخت دیوار حائل در مرز با سوریه است

سیاسی

یک روزنامه چاپ ترکیه از تصمیم آنکارا برای ساخت دیوارهای بیشتر در مرز ترکیه با سوریه با هدف افزایش امنیت داخلی در برابر داعش و همچنین ورود غیر قانونی مهاجرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، ترکیه ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد. از همین رو برای آنکه امنیت خود را در برابر تحرکات گروه تروریستی داعش افزایش بدهد در اندیشه ساخت دیوار حائل در مرز خود با سوریه است.

حمله اخیر داعش به کوبانی که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد از دلایل اتخاذ این تصمیم بوده است.

بر همین اساس یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم جلوگیری از ورود غیر مجاز مهاجرین سوری به ترکیه بود.

بر اساس آمارهای منتشر شده ترکیه پذیرای بیشترین تعداد مهاجرین سوری است که البته اغلب آنها در شرایط نامساعدی زندگی می کنند.