کشته شدن فرمانده ارشد القاعده در افغانستان

سیاسی

در پی حمله حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی، یکی از فرماندهان ارشد القاعده در افغانستان کشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «عبداالله اعظم الصوفی» فرمانده ارشد القاعده همراه با معاونش در حمله هواپیماهای امریکایی کشته شد.

وی فرد شماره شش القاعده به حساب می آمد که در افغانستان به آموزش نیروهای نظامی می پرداخت.