الجزیره: حمله به مسجد کویت، شیعیان و اهل سنت را متحد کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی در کویت گفت: اگر عاملان بمب گذاری روز جمعه در مسجد شیعیان این کشور قصد ایجاد تفرقه مذهبی بین شیعیان و سنی ها را داشتند ، نتیجه عکس از این اقدام خود گرفته اند.

به گزارش شبکه خبری الجزیره انگلیسی، مقامات کویتی می گویند راننده خودرویی را که عامل حمله تروریستی روز جمعه در یک مسجد شیعیان این کشور را جابجا کرده بود ، دستگیر کرده است.

فرد دستگیر شده عبدالرحمان صباح عیدان سعود نام دارد و از مهاجران غیرقانونی در کویت بوده است.
روز شنبه مراسم تشییع جنازه بزرگی برای قربانیان این حمله در کویت برگزار شد.

محمد جمجون، خبرنگار الجزیره انگلیسی در گزارشی از شهر کویت گفت : این مراسم شباهتی به مراسم مشابه در کویت نداشت. شرکت کنندگان در مراسم تظاهراتی برپا کردند که هم اعتراض و هم غم و اندوه در آن موج می زد. سوگواران با حزن و اندوه برای کشته شدگان نماز خواندند.

سوندوس خضر الباقر ، یکی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه گفت:« کل کویت متحد خواهد شد. ما یک دست و یک قلب خواهیم شد. این حادثه مثل یک کابوس است.»

خضر الباقر چند نفر از بستگانش را در بمب گذاری انتحاری روز جمعه در مسجد امام صادق (ع) از دست داد. او می گوید تحمل این درد بسیار دشوار است. خضر الباقر گفت :«چرا؟ چرا؟ آنها چه گناهی کرده بودند؟ آنها به کدام گناه کشته شدند؟»

خبرنگار الجزیره انگلیسی گفت : اگر این حمله که یک مسجد شیعیان را هدف قرار داده بود برای راه انداختن کشمکش مذهبی در کویت بود، باید گفت که نتیجه آن معکوس بوده است و شیعیان و سنی های کویت با طرد بسیار آشکار فرقه گرایی به یکدیگر نزدیکتر شده اند.

ام محمد ، از ساکنان کویت گفت : هدف این حمله بسیار فراتر از پیروان این مذهب یا آن مذهب بود.
وی گفت :«همه ما یکی هستیم. ما شیعه و سنی نداریم. ما همه یکی هستیم و این حادثه مربوط به همه ماست.»
شرکت کنندگان در مراسم روز شنبه پیکرهای قربانیان را یک به یک و در حالی به خاک سپردند که همه زنان و مردان شرکت کننده می کوشیدند اتفاقی را هضم کنند که هرگز تصورش را نمی کردند.

احساسات غالب در گورستان کویت در روز شنبه بهت و اندوه بود. جامعه ای که بسیار به زندگی در امنیت خو گرفته بود اکنون با یک واقعیت وحشتناک مواجه شده است.

سوگواران روز شنبه بیش از هر چیزی می خواستند یاد کشته ها را گرامی بدارند.

یک زن از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه گفت :«اشک من از جمعه تا امروز متوقف نشده است. من نتوانسته ام جلو گریه خودم را بگیرم.»
این زن می گوید این غم و اندوه مدتی طولانی با آنها خواهد بود اما پایداری آنها تا ابد ادامه خواهد یافت.

52310

کد N871752