آخرین جملاتی که شهید بهشتی قبل از انفجار بر زبان راند

تهران، 7 تیر 1360، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و سایر نهادهای انقلابی به تدریج به سالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران واقع در سرچشمه ی تهران وارد شدند. نوای ملکوتی قرآن کریم در فضای سالن طنین انداخته بود و صالحان را بشارت تحقق وعده ی الهی می داد.

آخرین جملاتی که شهید بهشتی قبل از انفجار بر زبان راندتهران، 7 تیر 1360، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و سایر نهادهای انقلابی به تدریج به سالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران واقع در سرچشمه ی تهران وارد شدند. نوای ملکوتی قرآن کریم در فضای سالن طنین انداخته بود و صالحان را بشارت تحقق وعده ی الهی می داد.

 

 

 

 

 

پس از پایان قرائت قرآن كریم و اعلام برنامه، آیت الله بهشتی آغاز سخن نمود. بحث درباره ی تورم بود، اما عده ای از اعضا خواسته بودند كه راجع به انتخابات ریاست جمهوری نیز صحبت شود. 

او چنین آغاز كرد:

«ما بار دیگر نباید اجازه دهیم، استعمارگران برای ما مهره سازی كنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش كنیم كسانی را كه متعهد به مكتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند.» این كلمات كه از لبان حقگوی ایشان بیرون تراوید. ناگهان برقی جهید و نوری خیره كننده و صدایی مهیب برخاست. زمین تكان سختی خورد و دیوارها به شدّت لرزید. در كمتر از ثانیه ای از سالن جز تلی از خاك چیزی باقی نماند. بیش از هفتاد تن از بهترین عزیزان انقلاب، زیر خروارها خاك مدفون شدند و روح فرزندان رشید اسلام و معلمان بزرگ شهادت و ایثار در ملكوت اعلی به پرواز درآمد. همگان ذكر خدا بر لب به سوی وعده گاه الهی رهسپار شدند و بدین ترتیب جنایتی كه تاریخ بشری شبیه بدان را در صفحات خود ثبت نكرده و به یاد نداشت، به وقوع پیوست و توحش غربی و نفاق داخلی، همگام با هم به جشن شهادت فرزندان امام خمینی (ره) پایكوبی كردند.

 

 

2424

کد N871480