فیلم/ حمله تروریستی در شهر ساحلی سوسه

سیاسی

بین الملل: شهر ساحلی سوسه که مملوء از گردشگران خارجی است روز جمعه هدف حملات تروریستی گروه داعش قرار گرفت.

فیلم/ حمله تروریستی در شهر ساحلی سوسهبین الملل: شهر ساحلی سوسه که مملوء از گردشگران خارجی است روز جمعه هدف حملات تروریستی گروه داعش قرار گرفت.